english version
  Przewozy realizowane są w oparciu o Konwencję Międzynarodowego Przewozu Towarów CMR oraz zabezpieczone polisą ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika na sumę 300.000 EUR, co  daje  gwarancję, że przewożone towary transportowane są z najwyższą  starannością
i zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.

Nasza działalność to nie tylko ładunki całopojazdowe, lecz również ładunki drobnicowe. Posiadamy uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych ADR oraz wykwalifikowanego doradcę ds.bezpieczeństwa w transporcie drogowym, co świadczy o naszym profesjonalnym podejściu do potrzeb klienta.

  Z uwagi na fakt, że jesteśmy firmą transportowo-spedycyjną, chętnie podejmiemy się organizacji transportu.